Bevar 2 Skolematrikler I Bjerringbro

Skabelon til høringssvar vedr. sammenlægning af Bøgeskovskolen og Egeskovskolen

Dette skema skal benyttes til høringssvar vedr. sammenlægning af skolerne i Bjerringbro.
Skemaet skal efterfølgende indsendes til Charlotte Abrahams på e-mail: ca7@viborg.dk

Når du indsender høringssvar, er du indforstået med:

at du ikke må skrive personfølsomme eller fortrolige oplysninger, som fx CPR-nummer
at dit høringssvar er omfattet af offentlighedslovens regler om aktindsigt og bliver vist offentligt på viborg.dk

Sidste frist for modtagelse af høringssvar er torsdag den 03-12-2020.

Du kan læse mere om de enkelte punkter i Byrådets beslutning den 07-10-2020 (sag 6). I bilag 2 til sagen er et forslag til udmøntning beskrevet.

Skabelon til indgivelse af høringssvar kan hentes nedenfor.

Filen '201008 - Skema til høringssvar vedr. sammenlægning af skoler i Bjerringbro.docx' er i Word-format.
Dokumentet er den officielle skabelon udarbejdet af Viborg Kommune til høringssvar om sammenlægningen af skolerne i Bjerringbro.