Bevar 2 Skolematrikler I Bjerringbro

Baggrunden for gruppen

Politikerne i Viborg Byråd har valgt at lukke Egeskovskolen og Bøgeskovskolen pr. 31- 07-2021 og åbne en ny skole i Bjerringbro med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021.
Planen er desuden åben for på sigt at udfase den ene matrikel, så byen ender med én skolematrikel i fremtiden.

Det handler ikke blot om én ny skolematrikel eller lukning af én bestemt matrikel. Det handler om vigtigheden af at bevare to skolematrikler i Bjerringbro!
'Bevar 2 Skolematrikler I Bjerringbro' arbejder for at cementere bevarelse af begge eksisterende skolematrikler i fremtiden.

Bjerringbro Byforum arbejder hårdt på at vende kurven i den befolkningsprognose, der viser, at Bjerringbro kommer til at miste indbyggere. Det samme gør Viborg Kommune og Bjerringbrorådet omkring den helhedsplan som er blevet udarbejdet og begyndt realiseret. En fremtid med én skolematrikel i Bjerringbro vil modarbejde udviklingen og forringe vilkårene for byens vækst.


Konsekvenser

Med én skolematrikel kan det få følgende konsekvenser:

Unge småbørnsfamilier vælger alternativer til Bjerringbro

Faldende huspriser i Bjerringbro

Butiks- og erhvervslivet får forringede vilkår

Ovenstående ser vi både som en forringelse af Bjerringbros skoletilbud og byens konkurrenceevne.
- Og mister Bjerringbro først den ene skolematrikel, har byen ikke udsigter til at få to igen i fremtiden.


Ingen sikker skolevej

Manglende skoleveje vil være et problem, hvis børn fra hele Bjerringbro skal samles på kun én skolematrikel. Det kan blive direkte livsfarligt for mindre børn at færdes igennem vejsystemerne i byen og det er svært et finde et anlægsprojekt som kan løse den gåde.
- Borgmester Ulrik Wilbek har udtalt: "Sikker skolevej vil blive et kæmpetema, fordi Bjerringbro er konstrueret, som den er."
- Rådet for Sikker Trafik skriver: "Som tommelfingerregel er børn klar til at gå alene i skole omkring 8-9 års alderen og cykle alene, når de er 10-12 år gamle." - Dette er vel at mærke kun hvis der er anlagt sikre skoleveje...!


Næste skridt

Vi mener at der skal forelægge en helhedsplan for Bjerringbro når der lægges planer for skolernes fremtid.
Hvis Bjerringbro skal være konkurrencedygtig i fremtiden, mener vi det er vigtigt at byrenovering, byudvikling og skolerne behandles i én samlet helhedsplan.

Skolerne skal, med den prognose som forelægger de næste flere år, være bæredygtige på økonomien. Udsigten til tre klasser pr. årgang på tværs af de nuværende to skoledistrikter, gør at Bjerringbro skal forlange en realistisk og gennemarbejdet plan fra Viborg Kommune. Planen skal indeholde en understøttelse af to skolematrikler, og et design hvor både lærere og elever kan trives.

Gruppen 'Bevar 2 Skolematrikler I Bjerringbro' arbejder for at fastholde Bjerringbros nuværende skoletilbud med 2 skolematrikler.
I 2020 indsamlede gruppen i alt 877 underskrifter for bevarelse af de 2 skolematrikler, som blev afleveret til Viborgs borgmester Ulrik Wilbek.
I 2021 vil gruppen fortsætte arbejdet, som også indebærer samarbejde med lokale foreninger, borgergruppe m.fl. for at lægge så stort et pres på politikerne som muligt.


DERFOR opfordres alle i Bjerringbro til tale for bevaringen af to skolematrikler - og have dette med i overvejelserne ved kommunalvalget i 2021!