Bevar 2 Skolematrikler I Bjerringbro

Denne side og gruppe er blevet til for at forene Bjerringbro i kampen for fortsat udvikling af byen - og for at undgå forringelse af byens skoletilbud.
Her på siden kan du hurtigt få adgang til relaterede nyheder, historien bag og Facebook-gruppen.

Alle borgere i Bjerringbro bør være bekymrede for byens fremtid.

Politikerne i Viborg Byråd har valgt at lukke Egeskovskolen og Bøgeskovskolen pr. 31- 07-2021 og åbne en ny skole i Bjerringbro med ét samlet skoledistrikt pr. 01-08-2021.
Planen er desuden åben for på sigt at udfase den ene matrikel, så byen ender med én skolematrikel i fremtiden.
'Bevar 2 Skolematrikler I Bjerringbro' arbejder for at cementere bevarelse af begge eksisterende skolematrikler i fremtiden.

Med én skolematrikel kan det få følgende konsekvenser:

Unge småbørnsfamilier vælger alternativer til Bjerringbro

Faldende huspriser i Bjerringbro

Butiks- og erhvervslivet får forringede vilkår

Ovenstående ser vi både som en forringelse af Bjerringbros skoletilbud og byens konkurrenceevne.

I 2020 indsamlede gruppen i alt 877 underskrifter for bevarelse af de 2 skolematrikler, som blev afleveret til Viborgs borgmester Ulrik Wilbek.
I 2021 vil gruppen fortsætte arbejdet, som også indebærer samarbejde med lokale foreninger, borgergruppe m.fl. for at lægge så stort et pres på politikerne som muligt.

Vi mener at der skal forelægge en helhedsplan for Bjerringbro når der lægges planer for skolernes fremtid.
Hvis Bjerringbro skal være konkurrencedygtig i fremtiden, mener vi det er vigtigt at byrenovering, byudvikling og skolerne behandles i én samlet helhedsplan.